Slangenarend

Circaetus gallicus  ·  Short-toed Snake Eagle

Datum & Tijd

22-06-2022 09:54

Locatie

AtlasblokFL  ·  26-14-52
GPS52.44411 5.40914
RD156.491 495.148
Zuid-Flevoland
Praamweg
Kleine Praambult
Wildroosters

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. jagend Waargenomen door: Joop Oosterlee

Bron

waarneming.nl