Slangenarend

Circaetus gallicus  ·  Short-toed Snake Eagle

Datum & Tijd

21-06-2022 11:56

Locatie

AtlasblokFL  ·  26-14-53
GPS52.44788 5.41774
RD157.076 495.568
Lelystad
Praamweg
Wildroosters

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. rustend in top van kale boom. Rechts van kijkhut. Nu Opgevlogen. Waargenomen door: Cees Bosman

Bron

waarneming.nl