Dougalls Stern

Sterna dougallii  ·  Roseate Tern

Datum & Tijd

14-06-2022 21:27

Locatie

AtlasblokGR  ·  03-22-35
GPS53.53422 6.50641
RD229.211 617.036
Rottumerplaat

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. adult

Waargenomen door:

Holmer Vonk

Bron

waarneming.nl