Slangenarend

Circaetus gallicus  ·  Short-toed Snake Eagle

Datum & Tijd

14-06-2022 13:12

Locatie

AtlasblokDR  ·  12-41-12
GPS53.02084 6.38189
RD221.744 559.784
Drentse Weg
Fochteloërveen

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. foeragerend vanaf hier in Z richting Waargenomen door: Ipe Weeber (birdpictures.nl)

Bron

waarneming.nl