Lammergier

Gypaetus barbatus  ·  Bearded Vulture

Datum & Tijd

13-06-2022 09:37

Locatie

AtlasblokGE  ·  33-51-23
GPS52.07124 5.78913
RD182.557 453.738
Planken wambuis

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Waarschijnlijk escape

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex.

Waargenomen door:

Rene Jansen

Bron

waarneming.nl