Iberische Tjiftjaf

Phylloscopus ibericus  ·  Iberian Chiffchaff

Datum & Tijd

06-06-2022 11:05

Locatie

AtlasblokFL  ·  32-14-13
GPS52.25871 5.42129
RD157.327 474.52
Zeewolde
Hulkesteinsebos

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. baltsend / zingend

Waargenomen door:

Wulbert Stam

Bron

waarneming.nl