Bergfluiter

Phylloscopus bonelli  ·  Western Bonelli's Warbler

Datum & Tijd

05-06-2022 12:59

Locatie

AtlasblokLI  ·  58-55-25
GPS51.16774 6.08872
RD204.066 353.38
Herkenbosch
Waalsberg

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. baltsend / zingend Waargenomen door: Tijmen Majoor

Bron

waarneming.nl