Iberische Tjiftjaf

Phylloscopus ibericus  ·  Iberian Chiffchaff

Datum & Tijd

05-06-2022 09:29

Locatie

AtlasblokFL  ·  32-14-13
GPS52.25867 5.42107
RD157.312 474.516
Zeewolde
Hulkesteinsebos

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. Waargenomen door: Michel Veldt

Bron

waarneming.nl