Iberische Tjiftjaf

Phylloscopus ibericus  ·  Iberian Chiffchaff

Datum & Tijd

04-06-2022 13:01

Locatie

AtlasblokFL  ·  32-14-13
GPS52.25934 5.42223
RD157.391 474.59
Zeewolde
Hulkesteinsebos

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. baltsend / zingend

Waargenomen door:

Maarten Sluijter

Bron

waarneming.nl