Slangenarend

Circaetus gallicus  ·  Short-toed Snake Eagle

Datum & Tijd

24-05-2022 11:02

Locatie

AtlasblokFL  ·  26-23-42
GPS52.41392 5.33600
RD151.516 491.79
Almere
Trekweg
Kotterbos

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. Waargenomen door: Rutger Rotscheid

Bron

waarneming.nl