Slangenarend

Circaetus gallicus  ·  Short-toed Snake Eagle

Datum & Tijd

23-05-2022 11:49

Locatie

AtlasblokGE  ·  39-18-14
GPS52.03459 5.73124
RD178.607 449.64
Ginkelse heide

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. jagend

Hoog biddend! mijn eerste in NL.

Waargenomen door:

Herman van Oosten

Bron

waarneming.nl