Lammergier

Gypaetus barbatus  ·  Bearded Vulture

Datum & Tijd

21-05-2022 16:05

Locatie

AtlasblokGE  ·  33-52-13
GPS52.07969 5.85923
RD187.357 454.707
Hoge Veluwe
Deelensche Zand
Heiweg

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Waarschijnlijk escape

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex.

Waargenomen door:

Rene Droog

Bron

waarneming.nl