Dwergooruil

Otus scops  ·  Eurasian Scops Owl

Datum & Tijd

20-05-2022 23:22

Locatie

AtlasblokFL  ·  20-55-44
GPS52.49771 5.50641
RD163.095 501.118
Lelystad, gelderse hout
Lelystad, Larserdreef
Lelystad, Oostranddreef
Lelystad, oostranddreef, kavel F5
Lelystad, Zeeasterweg
Oost-Flevoland, c 61
Oostelijk Flevoland, lelystad, Natuurpark
Oostelijk-Flevoland, lelystad, Natuurpark
Zuivelboerderij, gelderse hout, Lelystad

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. baltsend / zingend Waargenomen door: Marcel Laan

Bron

waarneming.nl