Lammergier

Gypaetus barbatus  ·  Bearded Vulture

Datum & Tijd

20-05-2022 12:05

Locatie

AtlasblokGE  ·  33-52-11
GPS52.07453 5.83315
RD185.573 454.121
Hoge Veluwe
Deelensche Zand

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Waarschijnlijk escape

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex.

Waargenomen door:

Lia van der Meij

Bron

waarneming.nl