Humes Bladkoning

Phylloscopus humei  ·  Hume's Leaf Warbler

Datum & Tijd

16-01-2022 12:15

Locatie

AtlasblokFL  ·  26-14-13
GPS52.48049 5.41862
RD157.134 499.196
Lelystad, Uilenweg
Lelystad, kavel C25
Lelystad, Buizerdweg
Buizerdweg, Lelystad
Oostelijk Flevoland, Lasserweg
Oost Flevoland, lelystad kavel c 24

Tijd & Gedrag

Wordt nu gezien

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Waargenomen door

Michiel Schoonderwoerd

Extra informatie

veel roepend

Zolang de lockdown duurt, vragen wij jullie om op een verantwoorde manier met twitchen om te gaan, zie hier voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen.

* Houd je aan de regels vermeld op Rijksoverheid.

* Geef elkaar de ruimte.

* Voorkom groepsvorming.

* Houd minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar.

* Verlaat de locatie nadat je de vogel gezien hebt.

* Volg de regels van gezagsdragers (boswachters, BOA’s, gemeente, politie etc) ter plekke.

Bron

DB Alerts App voor Android