Humes Bladkoning

Phylloscopus humei  ·  Hume's Leaf Warbler

Datum & Tijd

10-01-2022 13:31

Locatie

AtlasblokFL  ·  26-14-13
GPS52.48042 5.41944
RD157.19 499.188
Lelystad, Uilenweg
Lelystad, kavel C25
Lelystad, Buizerdweg
Buizerdweg, Lelystad
Oostelijk Flevoland, Lasserweg
Oost Flevoland, lelystad kavel c 24

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex

Waargenomen door:

janpaul 4u

Zolang de lockdown duurt, vragen wij jullie om op een verantwoorde manier met twitchen om te gaan, zie hier voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen.

* Houd je aan de regels vermeld op Rijksoverheid.

* Geef elkaar de ruimte.

* Voorkom groepsvorming.

* Houd minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar.

* Verlaat de locatie nadat je de vogel gezien hebt.

* Volg de regels van gezagsdragers (boswachters, BOA’s, gemeente, politie etc) ter plekke.

Bron

waarneming.nl