Humes Bladkoning

Phylloscopus humei  ·  Hume's Leaf Warbler

Datum & Tijd

05-01-2022 12:34

Locatie

AtlasblokZH  ·  30-26-22
GPS52.19598 4.38977
RD86.805 468.009
Katwijk
Boulevard
Zeehospitium 't Raamwerk

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. Waargenomen door: Cobie Mourits Zolang de lockdown duurt, vragen wij jullie om op een verantwoorde manier met twitchen om te gaan, zie hier voor meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen. * Houd je aan de regels vermeld op Rijksoverheid. * Geef elkaar de ruimte. * Voorkom groepsvorming. * Houd minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar. * Verlaat de locatie nadat je de vogel gezien hebt. * Volg de regels van gezagsdragers (boswachters, BOA’s, gemeente, politie etc) ter plekke.

Bron

waarneming.nl