Sperwergrasmus

Curruca nisoria  ·  Barred Warbler

Datum & Tijd

08-10-2021 09:30

Locatie

AtlasblokZL  ·  48-21-11
GPS51.52684 3.44570
RD20.279 394.889
Westkapelle
Puinpad

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. Waargenomen door: Jan Minderhoud

Bron

waarneming.nl