Ralreiger

Ardeola ralloides  ·  Squacco Heron

Datum & Tijd

10-07-2019 12:40

Locatie

AtlasblokFL  ·  26-21-34
GPS52.41641 5.21400
RD143.216 492.08
Almere
Oostvaardersdijk
Blocq van Kuffeler

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. adult foeragerend
mooi vrijstaand op kale rietpol (maar wel op 228 meter afstand)
Waargenomen door:
CS Roselaar

Bron

waarneming.nl