Roodmus

Erythrina erythrina  ·  Common Rosefinch

Datum & Tijd

18-05-2019 14:27

Locatie

AtlasblokFR  ·  02-36-55
GPS53.47863 6.20876
RD209.546 610.583
Schiermonnikoog
Banckspolder Oost
Domeinenweiland
Helicopterplaats
Herdershut
Eendenkooi

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. baltsend / zingend Waargenomen door: Diedert Koppenol

Bron

waarneming.nl