Iberische Tjiftjaf

Phylloscopus ibericus  ·  Iberian Chiffchaff

Datum & Tijd

22-04-2019 07:12

Locatie

AtlasblokGR  ·  07-43-52
GPS53.20487 6.53933
RD231.981 580.419
Groningen
Groningen, Stadspark
Peize vogelreservaat
Peizerweg, Groningen
Polder de verbetering
Reservaat peizerweg
Stad Groningen, Stadspark

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. baltsend / zingend

Waargenomen door:

Hessel Enting

Bron

waarneming.nl