Steppekiekendief

Circus macrourus  ·  Pallid Harrier

Datum & Tijd

20-04-2019 07:56

Locatie

AtlasblokFL  ·  26-33-15
GPS52.39451 5.37988
RD154.501 489.629
Almere, kavel jZ6
Zeewolde, Dodaarsweg

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex.
Waargenomen door:
Benno van den Hoek

Bron

waarneming.nl