Nederlandse lijst - Schildraaf
Corvus albus  ·  Pied Crow

Hieronder staat de lijst met 5 vogelaars die Schildraaf in Nederland hebben waargenomen. De derde kolom geeft het totale aantal soorten aan dat die vogelaar in Nederland heeft waargenomen, de vierde kolom het jaar waarin de vogelaar deze soort voor het eerst waarnam.

Schildraaf is een CDNA beoordeelsoort.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval dat de vogelaar gezien heeft geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl. Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

# Naam # Soorten Gezien in
1. Wim Wiegant (66) 484 2019
2. Erik Hölscher (78) 433 2017
3. Laurens van der Wind (28) 423 2020
4. Gijs Baller (29) 415 2018
5. Arjan Molenaar (17) 323 2018

Zelf je ranking bijhouden?

Ga naar mijn Nederlandse lijst.

Mijn Nederlandse lijst

Nederlandse lijst

Bekijk de complete lijst met alle soorten die in Nederland zijn waargenomen en waarvan de waarneming door de CDNA is gepubliceerd op dutchavifauna.nl.

Grafiek

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,2,1,1,0,0

Vogelaars die Schildraaf niet gezien hebben

Lijst met de 20 hoogst geplaatste vogelaars die deze soort niet op hun lijst hebben.

Nick van der Ham493
Enno Ebels492
Gerard Steinhaus492
Jan van der Laan491
Dick Groenendijk491
Aart Vink491
Ted Hoogendoorn491
Arnoud B van den Berg490
Ronald de Lange488
Bart Brieffies488
Roland van der Vliet487
Co van der Wardt487
Max Berlijn486
Sander van de Water486
Sander Lagerveld486
Ferry Ossendorp486
Marc Plomp486
Martin Olthoff486
Robert Keizer486
Ben Gaxiola486