Nederlandse lijst - Sporenkievit
Vanellus spinosus  ·  Spur-winged Lapwing

Hieronder staat de lijst met 2 vogelaars die Sporenkievit in Nederland hebben waargenomen. De derde kolom geeft het totale aantal soorten aan dat die vogelaar in Nederland heeft waargenomen, de vierde kolom het jaar waarin de vogelaar deze soort voor het eerst waarnam.

Sporenkievit is een CDNA beoordeelsoort.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval dat de vogelaar gezien heeft geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl. Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

# Naam # Soorten Gezien in
1. Rommert Cazemier (41) 416 1998
2. Jaap Liefting 386 2018

Zelf je ranking bijhouden?

Ga naar mijn Nederlandse lijst.

Mijn Nederlandse lijst

Nederlandse lijst

Bekijk de complete lijst met alle soorten die in Nederland zijn waargenomen en waarvan de waarneming door de CDNA is gepubliceerd op dutchavifauna.nl.

Grafiek

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0

Vogelaars die Sporenkievit niet gezien hebben

Lijst met de 20 hoogst geplaatste vogelaars die deze soort niet op hun lijst hebben.

Gerard Steinhaus483
Aart Vink483
Nick van der Ham483
Enno Ebels482
Arnoud B van den Berg482
Ted Hoogendoorn482
Dick Groenendijk481
Marc Plomp478
Max Berlijn478
Bart Brieffies477
Martin Olthoff477
Sander van de Water477
Alexander Buhr477
Ronald de Lange477
Sander Lagerveld477
Roland van der Vliet477
Co van der Wardt476
Erik Ernens476
Robert Keizer476
Teus Luijendijk476