Nederlandse lijst - Grijskoppurperkoet
Porphyrio poliocephalus  ·  Grey-headed Swamphen

Hieronder staat de lijst met 1 vogelaar die Grijskoppurperkoet in Nederland hebben waargenomen. De derde kolom geeft het totale aantal soorten aan dat die vogelaar in Nederland heeft waargenomen, de vierde kolom het jaar waarin de vogelaar deze soort voor het eerst waarnam.

Grijskoppurperkoet is een CDNA beoordeelsoort.

Met ✅ wordt aangegeven of het geval dat de vogelaar gezien heeft geverifieerd is, hetgeen betekent dat het geval aanvaard is door de CDNA en gepubliceerd op dutchavifauna.nl. Een ❌ geeft aan dat dat nog niet gebeurd is, òf dat het geval (nog) niet door de CDNA is aanvaard. Dat laatste zal zeker voorkomen bij recente gevallen.

# Naam # Soorten Gezien in
1. Robert Keizer (49) 480 2017

Zelf je ranking bijhouden?

Ga naar mijn Nederlandse lijst.

Mijn Nederlandse lijst

Nederlandse lijst

Bekijk de complete lijst met alle soorten die in Nederland zijn waargenomen en waarvan de waarneming door de CDNA is gepubliceerd op dutchavifauna.nl.

Grafiek

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0

Vogelaars die Grijskoppurperkoet niet gezien hebben

Lijst met de 20 hoogst geplaatste vogelaars die deze soort niet op hun lijst hebben.

Nick van der Ham488
Aart Vink487
Enno Ebels487
Gerard Steinhaus487
Dick Groenendijk486
Arnoud B van den Berg486
Ted Hoogendoorn486
Jan van der Laan485
Ronald de Lange483
Max Berlijn482
Bart Brieffies482
Martin Olthoff482
Roland van der Vliet482
Erik Ernens481
Sander Lagerveld481
Sander van de Water481
Marc Plomp481
Co van der Wardt481
Robert Keizer480
Ferry Ossendorp480