Autolijst van Hans Bossenbroek  ·  136 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Grauwe Gans  ·  Anser anser
9. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
10. Kolgans  ·  Anser albifrons
11. IJseend  ·  Clangula hyemalis
12. Eider  ·  Somateria mollissima
13. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
14. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
15. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
16. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
17. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
18. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
19. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
20. Krooneend  ·  Netta rufina
21. Tafeleend  ·  Aythya ferina
22. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris
23. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
24. Zomertaling  ·  Spatula querquedula
25. Slobeend  ·  Spatula clypeata
26. Blauwvleugeltaling  ·  Spatula discors
27. Krakeend  ·  Mareca strepera
28. Smient  ·  Mareca penelope
29. Amerikaanse Smient  ·  Mareca americana
30. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
31. Pijlstaart  ·  Anas acuta
32. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

33. Patrijs  ·  Perdix perdix

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

34. Fuut  ·  Podiceps cristatus

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

35. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

CAPRIMULGIFORMES

nachtzwaluwen  ·  Caprimulgidae

36. Nachtzwaluw  ·  Caprimulgus europaeus

APODIFORMES

gierzwaluwen  ·  Apodidae

37. Gierzwaluw  ·  Apus apus

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

38. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
39. Meerkoet  ·  Fulica atra

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

40. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
41. IJsduiker  ·  Gavia immer

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

42. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

pelikanen  ·  Pelecanidae

43. Roze Pelikaan  ·  Pelecanus onocrotalus

reigers  ·  Ardeidae

44. Ralreiger  ·  Ardeola ralloides
45. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
46. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
47. Purperreiger  ·  Ardea purpurea
48. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
49. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

50. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

jan-van-genten  ·  Sulidae

51. Jan-van-gent  ·  Morus bassanus

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

52. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
53. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

54. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

55. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

56. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
57. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
58. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

59. Wulp  ·  Numenius arquata
60. Grutto  ·  Limosa limosa
61. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
62. Steenloper  ·  Arenaria interpres
63. Kanoet  ·  Calidris canutus
64. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
65. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
66. Rosse Franjepoot  ·  Phalaropus fulicarius
67. Witgat  ·  Tringa ochropus
68. Tureluur  ·  Tringa totanus
69. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola

alken  ·  Alcidae

70. Alk  ·  Alca torda

meeuwen  ·  Laridae

71. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
72. Stormmeeuw  ·  Larus canus
73. Ringsnavelmeeuw  ·  Larus delawarensis
74. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
75. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
76. Visdief  ·  Sterna hirundo
77. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

78. Steenarend  ·  Aquila chrysaetos
79. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
80. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
81. Grauwe Kiekendief  ·  Circus pygargus
82. Sperwer  ·  Accipiter nisus
83. Havik  ·  Accipiter gentilis
84. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
85. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

86. Steenuil  ·  Athene vidalii
87. Ransuil  ·  Asio otus
88. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

89. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

90. Groene Specht  ·  Picus viridis
91. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

92. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

93. Ekster  ·  Pica pica
94. Gaai  ·  Garrulus glandarius
95. Kauw  ·  Corvus monedula
96. Roek  ·  Corvus frugilegus
97. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
98. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix

goudhanen  ·  Regulidae

99. Goudhaan  ·  Regulus regulus

leeuweriken  ·  Alaudidae

100. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
101. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

zwaluwen  ·  Hirundinidae

102. Oeverzwaluw  ·  Riparia riparia
103. Boerenzwaluw  ·  Hirundo rustica
104. Huiszwaluw  ·  Delichon urbicum

struikzangers  ·  Cettiidae

105. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

boszangers  ·  Phylloscopidae

106. Pallas' Boszanger  ·  Phylloscopus proregulus
107. Bergfluiter  ·  Phylloscopus bonelli
108. Fluiter  ·  Phylloscopus sibilatrix
109. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita
110. Fitis  ·  Phylloscopus trochilus

grasmussen  ·  Sylviidae

111. Zwartkop  ·  Sylvia atricapilla
112. Tuinfluiter  ·  Sylvia borin
113. Braamsluiper  ·  Sylvia curruca
114. Grasmus  ·  Sylvia communis

sprinkhaanzangers  ·  Locustellidae

115. Snor  ·  Locustella luscinioides

rietzangers  ·  Acrocephalidae

116. Spotvogel  ·  Hippolais icterina
117. Kleine Karekiet  ·  Acrocephalus scirpaceus
118. Rietzanger  ·  Acrocephalus schoenobaenus

pestvogels  ·  Bombycillidae

119. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

winterkoningen  ·  Troglodytidae

120. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

121. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

122. Merel  ·  Turdus merula
123. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
124. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
125. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
126. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
127. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

128. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

129. Huismus  ·  Passer domesticus
130. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

131. Gele Kwikstaart  ·  Motacilla flava
132. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
133. Graspieper  ·  Anthus pratensis

vinken  ·  Fringillidae

134. Vink  ·  Fringilla coelebs
135. Groenling  ·  Chloris chloris
136. Putter  ·  Carduelis carduelis

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.