Jaarlijst 2020 van Robert Kraaijeveld  ·  164 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Witbuikrotgans  ·  Branta hrota
5. Rotgans  ·  Branta bernicla
6. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
7. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
8. Brandgans  ·  Branta leucopsis
9. Ross' Gans  ·  Anser rossii
10. Grauwe Gans  ·  Anser anser
11. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
12. Kleine Rietgans  ·  Anser brachyrhynchus
13. Kolgans  ·  Anser albifrons
14. IJseend  ·  Clangula hyemalis
15. Eider  ·  Somateria mollissima
16. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
17. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
18. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
19. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
20. Kokardezaagbek  ·  Lophodytes cucullatus
21. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
22. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
23. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
24. Casarca  ·  Tadorna ferruginea
25. Tafeleend  ·  Aythya ferina
26. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
27. Slobeend  ·  Spatula clypeata
28. Blauwvleugeltaling  ·  Spatula discors
29. Krakeend  ·  Mareca strepera
30. Smient  ·  Mareca penelope
31. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
32. Pijlstaart  ·  Anas acuta
33. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

34. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

35. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

36. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
37. Roodhalsfuut  ·  Podiceps grisegena
38. Fuut  ·  Podiceps cristatus
39. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
40. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

41. Holenduif  ·  Columba oenas
42. Houtduif  ·  Columba palumbus
43. Oosterse Tortel  ·  Streptopelia orientalis
44. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

45. Waterral  ·  Rallus aquaticus
46. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
47. Meerkoet  ·  Fulica atra

OTIDIFORMES

trappen  ·  Otididae

48. Grote Trap  ·  Otis tarda

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

49. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata
50. Parelduiker  ·  Gavia arctica
51. IJsduiker  ·  Gavia immer

CICONIIFORMES

ooievaars  ·  Ciconiidae

52. Ooievaar  ·  Ciconia ciconia

PELECANIFORMES

pelikanen  ·  Pelecanidae

53. Roze Pelikaan  ·  Pelecanus onocrotalus

reigers  ·  Ardeidae

54. Koereiger  ·  Bubulcus ibis
55. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
56. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
57. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

58. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

59. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
60. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

61. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

62. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

63. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
64. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
65. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
66. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

67. Wulp  ·  Numenius arquata
68. Grutto  ·  Limosa limosa
69. Steenloper  ·  Arenaria interpres
70. Kanoet  ·  Calidris canutus
71. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
72. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
73. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
74. Witgat  ·  Tringa ochropus
75. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
76. Tureluur  ·  Tringa totanus
77. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
78. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

79. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle

meeuwen  ·  Laridae

80. Vorkstaartmeeuw  ·  Xema sabini
81. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
82. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
83. Stormmeeuw  ·  Larus canus
84. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
85. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
86. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
87. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

88. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
89. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
90. Sperwer  ·  Accipiter nisus
91. Havik  ·  Accipiter gentilis
92. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
93. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
94. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

95. Ransuil  ·  Asio otus
96. Velduil  ·  Asio flammeus
97. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

98. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

99. Groene Specht  ·  Picus viridis
100. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
101. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
102. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
103. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

104. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
105. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

106. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

107. Ekster  ·  Pica pica
108. Gaai  ·  Garrulus glandarius
109. Kauw  ·  Corvus monedula
110. Roek  ·  Corvus frugilegus
111. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone
112. Bonte Kraai  ·  Corvus cornix
113. Schildraaf  ·  Corvus albus
114. Raaf  ·  Corvus corax

goudhanen  ·  Regulidae

115. Goudhaan  ·  Regulus regulus
116. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

buidelmezen  ·  Remizidae

117. Buidelmees  ·  Remiz pendulinus

mezen  ·  Paridae

118. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
119. Koolmees  ·  Parus major
120. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
121. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
122. Matkop  ·  Poecile montanus
123. Glanskop  ·  Poecile palustris

leeuweriken  ·  Alaudidae

124. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
125. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

struikzangers  ·  Cettiidae

126. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

127. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

128. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita

pestvogels  ·  Bombycillidae

129. Pestvogel  ·  Bombycilla garrulus

boomklevers  ·  Sittidae

130. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

131. Taigaboomkruiper  ·  Certhia familiaris
132. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

133. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

134. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

lijsters  ·  Turdidae

135. Merel  ·  Turdus merula
136. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
137. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
138. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
139. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

140. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
141. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
142. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola

heggenmussen  ·  Prunellidae

143. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

144. Huismus  ·  Passer domesticus
145. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

146. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
147. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
148. Graspieper  ·  Anthus pratensis
149. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
150. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

151. Keep  ·  Fringilla montifringilla
152. Vink  ·  Fringilla coelebs
153. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
154. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
155. Groenling  ·  Chloris chloris
156. Kneu  ·  Linaria cannabina
157. Frater  ·  Linaria flavirostris
158. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
159. Putter  ·  Carduelis carduelis
160. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

161. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
162. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
163. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
164. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.