Achtertuin 2019 van Lennart van der Marel  ·  7 soorten

Soort

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

1. Houtduif  ·  Columba palumbus

CHARADRIIFORMES

meeuwen  ·  Laridae

2. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
3. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

4. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

5. Ekster  ·  Pica pica
6. Kauw  ·  Corvus monedula

vinken  ·  Fringillidae

7. Vink  ·  Fringilla coelebs