Jaarlijst 2019 van Robert Kraaijeveld  ·  165 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
6. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
9. Grauwe Gans  ·  Anser anser
10. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
11. Kolgans  ·  Anser albifrons
12. Dwerggans  ·  Anser erythropus
13. Eider  ·  Somateria mollissima
14. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
15. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
16. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
17. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
18. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
19. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
20. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
21. Krooneend  ·  Netta rufina
22. Tafeleend  ·  Aythya ferina
23. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
24. Ringsnaveleend  ·  Aythya collaris
25. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
26. Slobeend  ·  Anas clypeata
27. Krakeend  ·  Anas strepera
28. Smient  ·  Anas penelope
29. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
30. Pijlstaart  ·  Anas acuta
31. Wintertaling  ·  Anas crecca

GALLIFORMES

hoenders  ·  Phasianidae

32. Patrijs  ·  Perdix perdix

PHOENICOPTERIFORMES

flamingo's  ·  Phoenicopteridae

33. Flamingo  ·  Phoenicopterus roseus

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

34. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
35. Fuut  ·  Podiceps cristatus
36. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
37. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

38. Holenduif  ·  Columba oenas
39. Houtduif  ·  Columba palumbus
40. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

41. Waterral  ·  Rallus aquaticus
42. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
43. Meerkoet  ·  Fulica atra

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

44. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

45. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
46. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
47. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
48. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

ibissen  ·  Threskiornithidae

49. Lepelaar  ·  Platalea leucorodia

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

50. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
51. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

52. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

53. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

54. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
55. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
56. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
57. Kleine Plevier  ·  Charadrius dubius
58. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

59. Wulp  ·  Numenius arquata
60. Grutto  ·  Limosa limosa
61. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
62. Steenloper  ·  Arenaria interpres
63. Kanoet  ·  Calidris canutus
64. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
65. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
66. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
67. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
68. Kleine Strandloper  ·  Calidris minuta
69. Witgat  ·  Tringa ochropus
70. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
71. Groenpootruiter  ·  Tringa nebularia
72. Tureluur  ·  Tringa totanus
73. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
74. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

75. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
76. Alk  ·  Alca torda
77. Zeekoet  ·  Uria aalge

meeuwen  ·  Laridae

78. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
79. Zwartkopmeeuw  ·  Larus melanocephalus
80. Stormmeeuw  ·  Larus canus
81. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
82. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
83. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
84. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus
85. Grote Stern  ·  Sterna sandvicensis

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

86. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
87. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
88. Steppekiekendief  ·  Circus macrourus
89. Sperwer  ·  Accipiter nisus
90. Havik  ·  Accipiter gentilis
91. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
92. Rode Wouw  ·  Milvus milvus
93. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
94. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

95. Steenuil  ·  Athene vidalii
96. Bosuil  ·  Strix aluco

CORACIIFORMES

ijsvogels  ·  Alcedinidae

97. IJsvogel  ·  Alcedo atthis

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

98. Groene Specht  ·  Picus viridis
99. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
100. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
101. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
102. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

103. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
104. Smelleken  ·  Falco columbarius
105. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

klauwieren  ·  Laniidae

106. Klapekster  ·  Lanius excubitor

kraaien  ·  Corvidae

107. Ekster  ·  Pica pica
108. Gaai  ·  Garrulus glandarius
109. Notenkraker  ·  Nucifraga caryocatactes
110. Kauw  ·  Corvus monedula
111. Roek  ·  Corvus frugilegus
112. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

goudhanen  ·  Regulidae

113. Goudhaan  ·  Regulus regulus
114. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

115. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
116. Koolmees  ·  Parus major
117. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
118. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
119. Matkop  ·  Poecile montanus

baardmannen  ·  Panuridae

120. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

121. Boomleeuwerik  ·  Lullula arborea
122. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis
123. Strandleeuwerik  ·  Eremophila flava

struikzangers  ·  Cettiidae

124. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

125. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

126. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
127. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita

boomklevers  ·  Sittidae

128. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

129. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

130. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

131. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

132. Merel  ·  Turdus merula
133. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
134. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
135. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
136. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
137. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
138. Zwarte Roodstaart  ·  Phoenicurus ochruros
139. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola
140. Tapuit  ·  Oenanthe oenanthe

heggenmussen  ·  Prunellidae

141. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

142. Huismus  ·  Passer domesticus
143. Ringmus  ·  Passer montanus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

144. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
145. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
146. Rouwkwikstaart  ·  Motacilla yarrellii
147. Graspieper  ·  Anthus pratensis
148. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
149. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

150. Keep  ·  Fringilla montifringilla
151. Vink  ·  Fringilla coelebs
152. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
153. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
154. Groenling  ·  Chloris chloris
155. Kneu  ·  Linaria cannabina
156. Frater  ·  Linaria flavirostris
157. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
158. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
159. Kruisbek  ·  Loxia curvirostra
160. Putter  ·  Carduelis carduelis
161. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

162. Sneeuwgors  ·  Plectrophenax nivalis
163. Grauwe Gors  ·  Emberiza calandra
164. Geelgors  ·  Emberiza citrinella
165. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.