Jaarlijst 2019 van Robert Kraaijeveld  ·  133 soorten

Soort

ANSERIFORMES

eenden  ·  Anatidae

1. Knobbelzwaan  ·  Cygnus olor
2. Kleine Zwaan  ·  Cygnus bewickii
3. Wilde Zwaan  ·  Cygnus cygnus
4. Rotgans  ·  Branta bernicla
5. Zwarte Rotgans  ·  Branta nigricans
6. Roodhalsgans  ·  Branta ruficollis
7. Brandgans  ·  Branta leucopsis
8. Grote Canadese Gans  ·  Branta canadensis
9. Grauwe Gans  ·  Anser anser
10. Toendrarietgans  ·  Anser serrirostris
11. Kolgans  ·  Anser albifrons
12. Eider  ·  Somateria mollissima
13. Grote Zee-eend  ·  Melanitta fusca
14. Zwarte Zee-eend  ·  Melanitta nigra
15. Brilduiker  ·  Bucephala clangula
16. Nonnetje  ·  Mergellus albellus
17. Grote Zaagbek  ·  Mergus merganser
18. Middelste Zaagbek  ·  Mergus serrator
19. Bergeend  ·  Tadorna tadorna
20. Tafeleend  ·  Aythya ferina
21. Witoogeend  ·  Aythya nyroca
22. Kuifeend  ·  Aythya fuligula
23. Slobeend  ·  Anas clypeata
24. Krakeend  ·  Anas strepera
25. Smient  ·  Anas penelope
26. Wilde Eend  ·  Anas platyrhynchos
27. Pijlstaart  ·  Anas acuta
28. Wintertaling  ·  Anas crecca

PODICIPEDIFORMES

futen  ·  Podicipedidae

29. Dodaars  ·  Tachybaptus ruficollis
30. Fuut  ·  Podiceps cristatus
31. Kuifduiker  ·  Podiceps auritus
32. Geoorde Fuut  ·  Podiceps nigricollis

COLUMBIFORMES

duiven  ·  Columbidae

33. Holenduif  ·  Columba oenas
34. Houtduif  ·  Columba palumbus
35. Turkse Tortel  ·  Streptopelia decaocto

GRUIFORMES

rallen  ·  Rallidae

36. Waterral  ·  Rallus aquaticus
37. Waterhoen  ·  Gallinula chloropus
38. Meerkoet  ·  Fulica atra

GAVIIFORMES

duikers  ·  Gaviidae

39. Roodkeelduiker  ·  Gavia stellata

PELECANIFORMES

reigers  ·  Ardeidae

40. Roerdomp  ·  Botaurus stellaris
41. Blauwe Reiger  ·  Ardea cinerea
42. Grote Zilverreiger  ·  Ardea alba
43. Kleine Zilverreiger  ·  Egretta garzetta

SULIFORMES

aalscholvers  ·  Phalacrocoracidae

44. Kuifaalscholver  ·  Phalacrocorax aristotelis
45. Aalscholver  ·  Phalacrocorax carbo

CHARADRIIFORMES

scholeksters  ·  Haematopodidae

46. Scholekster  ·  Haematopus ostralegus

kluten  ·  Recurvirostridae

47. Kluut  ·  Recurvirostra avosetta

plevieren  ·  Charadriidae

48. Zilverplevier  ·  Pluvialis squatarola
49. Goudplevier  ·  Pluvialis apricaria
50. Bontbekplevier  ·  Charadrius hiaticula
51. Kievit  ·  Vanellus vanellus

strandlopers  ·  Scolopacidae

52. Wulp  ·  Numenius arquata
53. Rosse Grutto  ·  Limosa lapponica
54. Steenloper  ·  Arenaria interpres
55. Kanoet  ·  Calidris canutus
56. Kemphaan  ·  Calidris pugnax
57. Drieteenstrandloper  ·  Calidris alba
58. Bonte Strandloper  ·  Calidris alpina
59. Paarse Strandloper  ·  Calidris maritima
60. Witgat  ·  Tringa ochropus
61. Zwarte Ruiter  ·  Tringa erythropus
62. Tureluur  ·  Tringa totanus
63. Houtsnip  ·  Scolopax rusticola
64. Watersnip  ·  Gallinago gallinago

alken  ·  Alcidae

65. Zwarte Zeekoet  ·  Cepphus grylle
66. Zeekoet  ·  Uria aalge

meeuwen  ·  Laridae

67. Kokmeeuw  ·  Chroicocephalus ridibundus
68. Stormmeeuw  ·  Larus canus
69. Kleine Mantelmeeuw  ·  Larus fuscus
70. Zilvermeeuw  ·  Larus argentatus
71. Grote Burgemeester  ·  Larus hyperboreus
72. Grote Mantelmeeuw  ·  Larus marinus

ACCIPITRIFORMES

sperwers  ·  Accipitridae

73. Bruine Kiekendief  ·  Circus aeruginosus
74. Blauwe Kiekendief  ·  Circus cyaneus
75. Sperwer  ·  Accipiter nisus
76. Havik  ·  Accipiter gentilis
77. Zeearend  ·  Haliaeetus albicilla
78. Ruigpootbuizerd  ·  Buteo lagopus
79. Buizerd  ·  Buteo buteo

STRIGIFORMES

uilen  ·  Strigidae

80. Steenuil  ·  Athene vidalii

PICIFORMES

spechten  ·  Picidae

81. Groene Specht  ·  Picus viridis
82. Zwarte Specht  ·  Dryocopus martius
83. Middelste Bonte Specht  ·  Dendropicos medius
84. Grote Bonte Specht  ·  Dendrocopos major
85. Kleine Bonte Specht  ·  Dryobates minor

FALCONIFORMES

valken  ·  Falconidae

86. Torenvalk  ·  Falco tinnunculus
87. Slechtvalk  ·  Falco peregrinus

PASSERIFORMES

kraaien  ·  Corvidae

88. Ekster  ·  Pica pica
89. Gaai  ·  Garrulus glandarius
90. Kauw  ·  Corvus monedula
91. Roek  ·  Corvus frugilegus
92. Zwarte Kraai  ·  Corvus corone

goudhanen  ·  Regulidae

93. Goudhaan  ·  Regulus regulus
94. Vuurgoudhaan  ·  Regulus ignicapilla

mezen  ·  Paridae

95. Pimpelmees  ·  Cyanistes caeruleus
96. Koolmees  ·  Parus major
97. Kuifmees  ·  Lophophanes cristatus
98. Zwarte Mees  ·  Periparus ater
99. Matkop  ·  Poecile montanus

baardmannen  ·  Panuridae

100. Baardman  ·  Panurus biarmicus

leeuweriken  ·  Alaudidae

101. Veldleeuwerik  ·  Alauda arvensis

struikzangers  ·  Cettiidae

102. Cetti's Zanger  ·  Cettia cetti

staartmezen  ·  Aegithalidae

103. Staartmees  ·  Aegithalos caudatus

boszangers  ·  Phylloscopidae

104. Humes Bladkoning  ·  Phylloscopus humei
105. Tjiftjaf  ·  Phylloscopus collybita

boomklevers  ·  Sittidae

106. Boomklever  ·  Sitta europaea

boomkruipers  ·  Certhiidae

107. Boomkruiper  ·  Certhia brachydactyla

winterkoningen  ·  Troglodytidae

108. Winterkoning  ·  Nannus troglodytes

spreeuwen  ·  Sturnidae

109. Spreeuw  ·  Sturnus vulgaris

vliegenvangers  ·  Muscicapidae

110. Merel  ·  Turdus merula
111. Kramsvogel  ·  Turdus pilaris
112. Zanglijster  ·  Turdus philomelos
113. Koperwiek  ·  Turdus iliacus
114. Grote Lijster  ·  Turdus viscivorus
115. Roodborst  ·  Erithacus rubecula
116. Roodborsttapuit  ·  Saxicola rubicola

heggenmussen  ·  Prunellidae

117. Heggenmus  ·  Prunella modularis

mussen  ·  Passeridae

118. Huismus  ·  Passer domesticus

kwikstaarten  ·  Motacillidae

119. Grote Gele Kwikstaart  ·  Motacilla cinerea
120. Witte Kwikstaart  ·  Motacilla alba
121. Graspieper  ·  Anthus pratensis
122. Oeverpieper  ·  Anthus petrosus
123. Waterpieper  ·  Anthus spinoletta

vinken  ·  Fringillidae

124. Keep  ·  Fringilla montifringilla
125. Vink  ·  Fringilla coelebs
126. Appelvink  ·  Coccothraustes coccothraustes
127. Goudvink  ·  Pyrrhula pyrrhula
128. Groenling  ·  Chloris chloris
129. Kleine Barmsijs  ·  Acanthis cabaret
130. Grote Barmsijs  ·  Acanthis flammea
131. Putter  ·  Carduelis carduelis
132. Sijs  ·  Spinus spinus

gorzen  ·  Emberizidae

133. Rietgors  ·  Emberiza schoeniclus

Ja, ik geef toestemming Dutch Birding is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en je te informeren over het gebruik daarvan op de site. Dutch Birding gebruikt cookies en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden: het optimaliseren van de website, het gebruik, beheer en gericht kunnen tonen van advertenties, de integratie van social media, het verzamelen en analyseren van statistieken.

Voor een aantal van bovenstaande punten is het vastleggen van bezoekersgedrag noodzakelijk. Ook derde partijen kunnen deze cookies plaatsen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij embedded video's van YouTube.