DB Actueel Online

Op gezette tijden wil de website aandacht besteden aan actuele ornithologische fenomenen. De Nederlandse vogelaars worden (gelukkig maar) nog regelmatig verrast. Door een influx van een bepaalde soort of bepaalde soorten, door een uiterst zeldzame soort waarvan de meeste vogelaars nog niet eens de juiste Nederlandse naam weten, door onverwachte determinatieproblemen en dergelijke. De kracht van dit medium is dat er direct en interactief ingegaan kan worden op deze spannende gebeurtenissen in het veld. Wat is er precies aan de hand? Wat is hier al van bekend? Is er al eerder over geschreven in Dutch Birding? Hoe denkt men in het veld hierover?

Sakervalk op Wieringen

22 juli 2019  ·  Johan van der Vegt

Op donderdag 18 juli 2019 kwamen mijn vrouw Ada en ik vanaf het wad toen we rond het middaguur bij Stroe, Wieringen, Noord-Holland, een ons onbekende roofvogel zagen vliegen. Hij vloog anders dan andere roofvogels, en door zijn aanwezigheid vlogen alle andere vogels op. Ik dacht op dat moment alleen 'eerst foto's nemen, dan vragen stellen'. 's Avonds vroegen we op onze plaatselijke whatsapp-groep of iemand ons kon vertellen welke soort het was. Onder anderen Fred Visscher en Otto de Vries noemden toen al 'Saker' als mogelijkheid.

Sakervalk Falco cherrug, Stroe, Wieringen, 18 juli 2019 (Johan van der Vegt)

De volgende dag, vrijdag 19 juli, reden mijn vrouw en ik zoals gebruikelijk langs onze vaste plekken op Wieringen toen we kort na het middaguur weer bij Stroe opnieuw de grote valk tegenkwamen. Hij vloog nu recht boven mijn hoofd, keek me schuin naar beneden aan, en ik kon hem prachtig fotograferen. Die dag bleek Bart Bos de vogel ook te hebben gezien maar niet op soort gedetermineerd en hij kon geen foto's maken. Omdat mijn foto's op waarneming.nl stonden, werd het voor iedereen steeds duidelijker dat het inderdaad een juveniele Sakervalk Falco cherrug was. Dat is een in heel Europa zeldzame soort die nog nooit eerder in Nederland was gezien. Aan het eind van de middag tot diep in de avond kwamen daarom uit het hele land een 10-tal vogelaars zoeken maar de vogel werd niet meer gevonden.

Sakervalk Falco cherrug, Stroe, Wieringen, 19 juli 2019 (Johan van der Vegt)

Op zaterdag 20 juli reden mijn vrouw en ik om 13:10 uur opnieuw langs de Bierdijk bij Stroe toen we zes enthousiaste vogelaars tegenkwamen die een paar minuten eerder de Sakervalk heel mooi en dichtbij van west naar oost hadden langs zien vliegen. Het bleken Arnoud van den Berg, Dick Groenendijk, Nick van der Ham, Charles en Maurits Martens en Rob Struyk te zijn. Ze hadden de vogel niet meer achter de bomen langs de Bierdijk vandaan zien komen. Dick vond hem al snel in het gras op de zeedijkhelling waar de valk zich vanuit de auto mooi liet bekijken totdat er een fietser langskwam. Opnieuw konden we hem prachtig fotograferen. Op de foto's was te zien dat de poten ongeringd waren en dat het verenkleed heel gaaf was, zoals dat bij een kortgeleden uitgevlogen jong hoort. Hij vloog daarna langs de binnenkant van de dijk oostwaarts tot vlakbij Den Oever. Hier werd hij gevonden door Edward van IJzendoorn en Ferry Ossendorp maar voordat anderen arriveerden verdween hij alweer. In het uur daarna kwam hij tot geluk van vogelaars die later arriveerden nog een keer in beeld, hij zat zelfs nog even op een paal, voordat hij uiteindelijk in westelijke richting wegvloog.

Sakervalk Falco cherrug, Stroe, Wieringen, 20 juli 2019 (Maurits Martens)

Sakervalk Falco cherrug, Stroe, Wieringen, 20 juli 2019 (Arnoud B van den Berg)

Sakervalk Falco cherrug, Stroe, Wieringen, 20 juli 2019 (Johan van der Vegt)

Op zondagmiddag 21 juli reed ik voor de vierde achtereenvolgende dag langs de Bierdijk bij Stroe. Er stonden nu verbazend veel vogelaars op de dijk te posten, iemand schatte dat er 300-400 waren. Het maakte extra duidelijk hoe speciaal en zeldzaam deze vogel was maar helaas liet hij zich niet meer zien. Of hij met de weersomslag is verdwenen of zich toch nog ergens op of rond Wieringen ophoudt, zal de tijd uitwijzen. Volgens alle kenners is het een zuivere Sakervalk en ik heb de vogel dan ook bij de CDNA ingediend.

Johan van der Vegt


Vogelaars (vergeefs) wachtend op Sakervalk, Stroe, Wieringen, 21 juli 2019 (Arnoud B van den Berg)