Lammergier

Gypaetus barbatus  ·  Bearded Vulture

Datum & Tijd

13-06-2011 14:42

Locatie

AtlasblokZL  ·  54-14-55
GPS51.31426 3.73406
RD39.75 370.75
Philippine
Braakman Zuid

Tijd & Gedrag

< 1 uur weg / langsvliegend, richting Z

Zekerheid

Determinatie zeker, man / adult / zomerkleed

Gehoord via

Mark Hoekstein

Extra informatie

door kees vliet vlieland, jonge vogel, serieuze melding!

Bron

DB Alerts mobiel