Slangenarend

Circaetus gallicus  ·  Short-toed Snake Eagle

Datum & Tijd

21-05-2024 12:40

Locatie

AtlasblokUT  ·  32-44-12
GPS52.12283 5.40733
RD156.378 459.401
Leusden Zuid

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. jagend

Opgepikt op Hazewater door Hans van Paddenburgh, zelf kunnen oppikken vanuit dakraam. Daarna doorvliegend richting noord

Waargenomen door:

Bart de Knegt

Bron

waarneming.nl