Pallas' Boszanger

Phylloscopus proregulus  ·  Pallas's Leaf Warbler

Datum & Tijd

12-11-2022 10:08

Locatie

AtlasblokZH  ·  37-21-13
GPS51.98038 4.03777
RD62.295 444.413
Maasvlakte
Stuifdijk
Euromax

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. Waargenomen door: Arie Kolders

Bron

waarneming.nl