Ralreiger

Ardeola ralloides  ·  Squacco Heron

Datum & Tijd

05-11-2022 08:05

Locatie

AtlasblokZH  ·  43-33-31
GPS51.69417 4.15925
RD70.102 412.426
Battenoord

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. foeragerend Waargenomen door: Jauke Sies

Bron

waarneming.nl