Sperwergrasmus

Sylvia nisoria  ·  Barred Warbler

Datum & Tijd

25-09-2022 14:24

Locatie

AtlasblokGR  ·  03-22-35
GPS53.53488 6.50617
RD229.194 617.11
Rottumerplaat

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. juveniel

Waargenomen door:

Rik Wever

Bron

waarneming.nl