Sperwergrasmus

Sylvia nisoria  ·  Barred Warbler

Datum & Tijd

24-09-2022 09:19

Locatie

AtlasblokGR  ·  03-22-34
GPS53.53773 6.50106
RD228.85 617.422
Rottumerplaat

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. juveniel Waargenomen door: Rik Wever

Bron

waarneming.nl