Sperwergrasmus

Sylvia nisoria  ·  Barred Warbler

Datum & Tijd

18-08-2022 15:40

Locatie

AtlasblokFR  ·  02-36-45
GPS53.48990 6.21377
RD209.864 611.841
Schiermonnikoog
De Kobbeduinen
Eendenkooi
Herdershut
Kobbeduinen
Kwelder

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. eerste najaar Waargenomen door: Lodi Nauta

Bron

waarneming.nl