Sperwergrasmus

Sylvia nisoria  ·  Barred Warbler

Datum & Tijd

12-08-2022 08:35

Locatie

AtlasblokNH  ·  19-21-44
GPS52.63121 4.62734
RD103.555 516.237
Egmond aan Zee
Strandpaal 36

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. eerste jaar Grote bruingrijze sylvia, met stevige (tweekleurige) snavel, lichte randen tertials en vleugelstrepen, gesperwerde onderstaart. Een maal harde kenmerkende ratelende roep. Scharrelde rond in meidoorn. Sinds 1994 16 waarnemingen langs mijn Routesix. Dit is mijn vroegste ooit. Waargenomen door: Kees (C.J.G.) Scharringa

Bron

waarneming.nl