Waterrietzanger

Acrocephalus paludicola  ·  Aquatic Warbler

Datum & Tijd

02-08-2022 06:04

Locatie

AtlasblokNH  ·  14-42-51
GPS52.75758 4.65691
RD105.699 530.277
Hondsbossche Zeewering
Petten
Leiweg
Hazepolder
Bakkersdam

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. Waargenomen door: Maartje Bakker

Bron

waarneming.nl