Slangenarend

Circaetus gallicus  ·  Short-toed Snake Eagle

Datum & Tijd

27-06-2022 07:44

Locatie

AtlasblokNB  ·  51-57-23
GPS51.39468 5.63200
RD172.037 378.42
Strabrechtse Heide
Beuven
Lierop

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. adult Waargenomen door: Marcel Korthagen

Bron

waarneming.nl