Slangenarend

Circaetus gallicus  ·  Short-toed Snake Eagle

Datum & Tijd

26-06-2022 11:18

Locatie

AtlasblokDR  ·  17-42-11
GPS52.79770 6.42709
RD225.135 534.997
Dwingelderveld
Kraloër Heide
Dwingeloo

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, meer dan 1

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

2 ex. jagend Waargenomen door: Thomas Wakker

Bron

waarneming.nl