Iberische Tjiftjaf

Phylloscopus ibericus  ·  Iberian Chiffchaff

Datum & Tijd

20-06-2022 17:11

Locatie

AtlasblokFL  ·  26-31-21
GPS52.38228 5.17398
RD140.482 488.29
Lepelaarsplassen

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex.

Waargenomen door:

MiikaDamianJulien

Bron

waarneming.nl