Slangenarend

Circaetus gallicus  ·  Short-toed Snake Eagle

Datum & Tijd

18-06-2022 10:20

Locatie

AtlasblokFL  ·  26-14-22
GPS52.47474 5.40706
RD156.349 498.556
Oostvaardersplassen
Knardijk
Vogelhut de Grauwe Gans

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. Waargenomen door: SalsaEdje

Bron

waarneming.nl