Slangenarend

Circaetus gallicus  ·  Short-toed Snake Eagle

Datum & Tijd

12-06-2022 09:22

Locatie

AtlasblokFL  ·  26-14-43
GPS52.45250 5.41978
RD157.214 496.082
Lelystad
Hoek Knarijk / Praamweg / Torenvalkweg

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. overvliegend Waargenomen door: Chris Limbach

Bron

waarneming.nl