Slangenarend

Circaetus gallicus  ·  Short-toed Snake Eagle

Datum & Tijd

11-06-2022 09:06

Locatie

AtlasblokFL  ·  26-14-34
GPS52.46670 5.43388
RD158.172 497.662
Oost Flevoland, kavel c 33
Lelystad, hollandse hout
Hollandse hout, Lelystad
Oost-Flevoland, kavel C30
Oostelijk Flevoland, hollandse hout

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. overvliegend

Samen met Ineke Keizer Ketelaar fantastisch

Waargenomen door:

Sandra Teer

Bron

waarneming.nl