Slangenarend

Circaetus gallicus  ·  Short-toed Snake Eagle

Datum & Tijd

10-06-2022 16:00

Locatie

AtlasblokFL  ·  26-24-12
GPS52.43723 5.40765
RD156.39 494.383
Lelystad
Oostvaardersplassen
Praamweg

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. overvliegend

Waargenomen door:

Sander

Bron

waarneming.nl