Slangenarend

Circaetus gallicus  ·  Short-toed Snake Eagle

Datum & Tijd

07-06-2022 11:38

Locatie

AtlasblokFL  ·  26-14-53
GPS52.44985 5.42291
RD157.427 495.787
Lelystad
Praamweg
Wildroosters

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. overvliegend Waargenomen door: Maarten

Bron

waarneming.nl