Slangenarend

Circaetus gallicus  ·  Short-toed Snake Eagle

Datum & Tijd

06-06-2022 09:22

Locatie

AtlasblokFL  ·  26-23-42
GPS52.41394 5.33593
RD151.511 491.792
Almere
Trekweg
Kotterbos

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. Waargenomen door: Jaco Walhout

Bron

waarneming.nl