Bergfluiter

Phylloscopus bonelli  ·  Western Bonelli's Warbler

Datum & Tijd

06-06-2022 07:44

Locatie

AtlasblokLI  ·  58-55-25
GPS51.16787 6.08868
RD204.063 353.394
Herkenbosch
Waalsberg

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. baltsend / zingend Waargenomen door: Albert Kleibeuker

Bron

waarneming.nl