Slangenarend

Circaetus gallicus  ·  Short-toed Snake Eagle

Datum & Tijd

04-06-2022 09:28

Locatie

AtlasblokFL  ·  26-23-42
GPS52.41313 5.33719
RD151.597 491.702
Almere
Trekweg
Kotterbos

Tijd & Gedrag

Onbekend

Zekerheid

Determinatie zeker, geen kleedgegevens

Gehoord via

waarneming.nl

Extra informatie

1 ex. Waargenomen door: Hans Cornelissen

Bron

waarneming.nl